Tukitoimet

Rio Teamissä pelaajalle tarjotaan kokonaisvaltaista valmentautumista. Tässä apuna toimivat alojensa asiantuntijat, jotka on lueteltu ohessa. Enemmän tietoa heistä ja heidän roolistaan Rio Teamissä löytyy oikealta valikosta.

Pelaajille jaetaan myös rahallista tukea. Tiedot tukikriteereistä ja pelaajakohtaisista tuista on myös vasemmalla.

Projektipäällikkö Jari Eriksson
Sulkapallovalmennus Veli-Markus Melleri
Fyysinen valmennus Veli-Markus Melleri
Psyykkinen valmennus Paula Arajärvi ja Kirsi Lehtoviita (Sportfocus)
Ravintovalmennus Uusi toimintamalli haussa
Fysioterapia Pekka Sarasjärvi
Lääkäripalvelut Jyri Aalto
Viestintä Sara Anttila
Yritysyhteistyö Mika Heinonen